Palvelut


Teemme pääosin rakennusalan yrityksille kokonaisurakoita. Seuraavat työsuoritukset ovat olleet osana tekemiämme maanrakennusurakoita:

  • maansiirrot
  • louhinnat
  • viemäriasennukset (ulkopuoliset- ja alapohjaviemärit)
  • lämpöjohtoasennukset
  • profiloinnit
  • saastuneidenmaiden käsittely
  • massanvaihdot
  • katujen rakentaminen
  • kunnallistekniikan rakentaminen
  • perustustyöt

Urakoidessamme hoidamme myös kaikki maanrakennustöihin liittyvät hankinnat, valvonnat sekä työnjohdon.

Pääosin teemme työt omalla kalustolla, mutta käytämme myös hyväksi todettuja aliurakoitsijoita. Kalustomme on esiteltynä omalla sivullaan.

Teemme myös pienrakentajille mahdollisuuksien mukaan pohjatöitä laskutustyönä tai urakalla.

Olemme Infra ry:n eli maa- ja vesirakennusalan yrittäjien ja yritysten etujärjestön jäsenyritys. Rakentamisen Laatu RALA r.y on myöntänyt meille pätevyystodistuksen.

Yrityksemme liikevaihto vuonna 2007 oli 3,56M€ ja Omia työntekijöitä oli vuonna 2007 keskimäärin 10 henkilöä ja aliurakoitsijoita 6-15. Olemme vuonna 2002 perustettu kasvava ja kehittyvä yritys.

Ammattitaitoinen henkilökunta ja monipuolinen
 sekä nykyaikainen kalusto käytössä!